مجید معتمدی

استادیار دانشکده علوم انسانی


نام: مجید معتمدی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: m o a t a m e d i . m @ g m a i l . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
ایران
1386
کارشناسی
مدیریت صعتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
ایران
1383

تالیف و ترجمه 2 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
مقدمه‌ای بر مديريت دانش و به كارگيري آن در سازمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
1388
تالیف
آشنايي با نظريه هاي تحليل تصميم
انتشارات نقش
1389
تالیف

مقالات در نشریات 6 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
تبيين مدل مفهومي كارآئي مديريت دانش و ارائه راهكار براي بكارگيري آن در سازمانهاي ايران
مجلس و پژوهش
1385
53
44
كنكاشي بر تئوري آشوب با ديدي عملگرايانه در سازمان
فصلنامه پژوهشگر
1386
6
39
نوآوری در مدیریت دانش و ارائه راهکارهایی برای توسعه
نشریه علمی پژوهشی اطلاع رسانی مدیریت
1386
18
45
بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ارتباطات سیار استان تهران
مديريت پژوهشگر
1390
21
66
ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي (مطالعه موردي: آموزش كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه)
مـدیـریـت توسعـه و تـحـول
1392
14
56
تعيين ميزان پتانسیل دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه براي پياده سازي مديريت دانش
مجله علمی پژوهشی مديريت پژوهشگر
1392
31
13

تحقیقات 5 تحقیق

عنوان
ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي (مطالعه موردي: آموزش كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه)
بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان شهرستان فیروزکوه
بررسی روش های کنترل بحران در سازمان بر اساس روش های کنترل آشوب در سیستم های دینامیکی
بررسی مسائل و مشکلات دانشجویی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد فیروزکوه)
تعيين ميزان آمادگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه براي پياده سازي مديريت دانش